ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η έλλειψη διαφάνειας στην διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων, η άρνηση υιοθέτησης θεσμικών αλλαγών, αλλά και η εισροή πολιτικού χρήματος μέσω διαύλων διαπλοκής και συναλλαγών κάτω από το τραπέζι, αποτελούν ένα από τους σοβαρότερους λόγους της απέχθειας που εκδηλώνει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας απέναντι στα πολιτικά κόμματα, που το οδηγεί στην αποξένωση από την πολιτική και στην αποχή από τις εκλογές.

Η αλλαγή της νοοτροπίας και το άνοιγμα νέου κεφαλαίου στην πολιτική ζωή της χώρας προϋποθέτει οικοδόμηση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης της κοινωνίας με τους πολιτικούς φορείς που καλούνται να την εκπροσωπήσουν και που δεν παύουν να αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό και στο μέτρο που για μας η διαφάνεια, σ όλες τις εκφράσεις της πολιτικής ζωής, αποτελεί βασικό όρο πολιτικής συμπεριφοράς, καθιερώνουμε την ανοιχτή στην κοινωνία διαχείριση των οικονομικών μας. Σ αυτή τη θέση θα δημοσιεύουμε συνεχώς τους οικονομικούς μας πόρους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των πολιτών. Οι ριζικές αλλαγές στο καθεστώς χρηματοδότησης της πολιτικής τις οποίες προωθούμε, είναι πολιτικές που εμείς θα αρχίσουμε να τις εφαρμόζουμε τώρα.

Ξεκινάμε σήμερα από τον εαυτό μας την εφαρμογή πολιτικών που αύριο θέλουμε να εφαρμοστούν στο κράτος και στα κόμματα.

[κατάσταση στις 4 Μαΐου 2016]

ΕΣΟΔΑ 

3.700 € από εισφορές μελών.

ΕΞΟΔΑ

- έξοδα εκδήλωσης παρουσίασης 4ης Μαΐου 2016(συνολικά και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1.145 €

- σχεδιασμός, δημιουργία & συντήρηση ιστότοπου www.epomeniellada.gr (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 2.250 €