Ιόνιοι Νήσοι

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι η πιο συγκεκριμένη μελέτη της περιφέρειας για το μέλλον.
Αξίζει να την μελετήσετε και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε διεξοδικά.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ιονίων Νήσων 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Συμβολή δράσεων στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Συνολικό Σχέδιο, Ομάδες Δράσεων, Μόχλευση ΠΕΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός, επιπτώσεις ανά Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα