Ήπειρος

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι η πιο συγκεκριμένη μελέτη της περιφέρειας για το μέλλον.
Αξίζει να την μελετήσετε και στη συνέχεια να τη συζητήσουμε διεξοδικά.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ηπείρου 2014-2020

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ηπείρου 2014-2020