Όχι στην πολιτική ελίτ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΙΤ

Η αντίληψη που έχει η πολιτική ελίτ της μεταπολίτευσης δεν μας αφορά. Δεν εμπίπτουμε στον κλασικό άξονα της παρασιτικής μεταπολίτευσης, αριστερά, δεξιά. Δεξιά της κρατικοδίαιτης παρασιτικής οικονομίας, αριστερά του παρασιτικού κρατισμού.  Δηλαδή, δεν είμαστε πολιτικοί με όρους μεταπολίτευσης.

Είμαστε αντίπαλοι του παρασιτισμού. Με την πρωτοβουλία μας δεν επιδιώκουμε να δημιουργηθεί απλώς ένα ακόμη πολιτικό υποκείμενο. 

Με την πρωτοβουλία μας επιδιώκουμε να γεννηθεί
ένας ολόκληρος νέος πολιτικός άξονας.
Ο πολιτικός άξονας της Ελλάδας που παράγει.

Της Ελλάδας που παράγει στην οικονομία και δημιουργεί στα γράμματα και τις τέχνες. Αυτοτοποθετούμαστε στο πλαίσιο αυτού του νέου πολιτικού άξονα που με την παρουσία μας εκ των πραγμάτων γεννιέται. 

Μας απασχολούν αυτά που έρχονται κι όχι αυτά που έφυγαν. Ωστόσο υπογραμμίζουμε πως για εμάς τελικός αποδέκτης ενός κύκλου ευημερίας είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία. Όχι οι αγορές και οι αριθμοί. Όχι το πολιτικό κατεστημένο της μεταπολίτευσης.