Νέα εποχή

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διεθνώς ανοίγονται νέοι δρόμοι ανάπτυξης που η ελληνική πολιτική, εγκλωβισμένη σε νοητικά μοντέλα και ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος, αδυνατεί να ακολουθήσει. Οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί αποδεικνύουν όλο και περισσότερο την αδυναμία τους να ηγηθούν της μετάβασης της χώρα μας σε αυτή τη νέα εποχή.

Η ανθρωπότητα, δυστυχώς όχι και η Ελλάδα, ζει μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Μια νέα αναγέννηση που ανοίγει αδιανόητους δρόμους εξέλιξης και προοπτικής.

Η Ελλάδα δε μπορεί να εισέλθει στην εποχή της καινοτομίας, χωρίς πολιτική καινοτομία

Η Ελλάδα δε θα μπορέσει να ακολουθήσει τις εξελίξεις αν δεν εξελιχθεί πολιτικά και δεν περάσει σε μια νέα εποχή καινοτόμου πολιτικής σκέψης και δράσης.

Αν την περιγράψουμε με όρους πραγματικής οικονομίας, η πρωτοβουλία μας είναι σαν ένα πολιτικό startup. Ο όρος πολιτικό startup αναφέρεται στην εποχή των διαδικτύου (www), της νέας τεχνολογίας, της νέας γενιάς. Εντάσσεται σε μία εντελώς νέα εποχή που ανατέλλει διεθνώς.

Η χρήση του όρου πολιτικό startup δεν είναι τυχαία.
Έχει απόλυτη σχέση με το όραμά μας, τις αρχές μας κυρίως τις πολιτικές μας προτεραιότητές

Στρατηγικός μας στόχος η γέννηση μιας νέας και ίσχυρης τεχνολογικά πραγματικής οικονομίας. Να πραγματοποιήσουμε το βαθύ μετασχηματισμό της πραγματικής μας οικονομίας. Να υλοποιήσουμε άμεσα μια ριζοσπαστική αναπτυξιακή στρατηγική. Με την οποία θα αλλάζει το από τον 19ο αιώνα, παραγωγικό μας μοντέλο. Κάτι τόσο μεγάλο, τόσο σπουδαίο αλλά και τόσο εθνικά αναγκαίο. Μία εφικτή, μια απτή και συγκεκριμένη επανάσταση. Για την Ελλάδα συνιστά υπαρξιακή ανάγκη μία νέα ειρηνική, δημοκρατική επανάσταση. Όχι απλώς μεταρρυθμίσεις με στόχο να γίνει ένας συνεπής καταναλωτής εισαγόμενων προϊόντων.

Η πατρίδα μας μπορεί πράγματι να εξελιχθεί σε έναν
παραγωγό εξαιρετικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε ένα πολιτικό υποκείμενο ικανό να οδηγήσει την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας μιας νέας, ισχυρής οικονομίας που θα "φέρει στα πράγματα" και θα αξιοποιεί όλους τους άξιους Έλληνες. Η αποστολή μας είναι να πάμε στην επόμενη Ελλάδα.