11 + 1 συμβολικές πολιτικές, βάση αρχών

9+2 ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ως ένα πρώτο αλλά ελάχιστο δείγμα γραφής της πολιτικής μας θεώρησης, αποφασίσαμε να θέσουμε στην κρίση σας 9+2 συμβολικές πολιτικές που, υπογραμμίζουμε, δεν είναι ατάκτως ερριμμένες αλλά υπακούουν σε συγκεκριμένες αρχές μας και κανόνες. Αυτές που αναγράφονται μέσα στις αγκύλες. 

Οι συγκεκριμένες αρχές, εκτός από μήτρες για τη γέννηση των συγκεκριμένων συμβολικών πολιτικών, αποτελούν για εμάς και το έδαφος στήριξης μιας νέας, έντιμης συμφωνίας μεταξύ κοινωνιάς και πολιτικής, προκειμένου να απεμπλακούμε από την καταστροφική πολιτική κρίση.
 1. 200 εκ.€ από περικοπή δαπανών διατίθενται αποκλειστικά για να χρηματοδοτηθούν (α) τεχνολογικά startups και υποτροφίες και (β) πολιτικές υποστήριξης της εργαζόμενης μητέρας  και της άνεργης γυναίκας στον ιδιωτικό τομέα [απόλυτη προτεραιότητα η νέα γενιά - και η νέα γυναίκα, η άνεργη κι εργαζόμενη μητέρα]
 2. Για τους ανέργους δεν υπάρχει κλειστό επάγγελμα. [η αντιμετώπιση  της ανεργίας είναι επείγουσα εθνική ανάγκη].
 3. Τα προβλεπόμενα δημοσιονομικά αποτελέσματα του μνημονίου επιτυγχάνονται χωρίς καμία καθυστέρηση με περαιτέρω μείωση δαπανών κι αποφορολόγηση της παραγωγής και των εξαγωγών [μείωση δαπανών, αποφορολόγηση της παραγωγής και των εξαγωγών].
 4. Για να αξιοποιήσει κάθε επιχείρηση τις ανατρεπτικές αλλαγές που θα ανακοινώσουμε για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, πρέπει να τηρήσει την απαράβατη προϋπόθεση της αυξήσης του αριθμού των θέσεων εργασίας ή της διατήρησης του συνολικού αριθμού εργαζομένων της. [προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας].
 5. Το 30% της περαιτέρω μείωσης των δαπανών καθώς και το 30% της περαιτέρω αύξησης των λειτουργικών εσόδων του κράτους, χρηματοδοτούν αποκλειστικά την αύξηση των μισθών των στελεχών του δημοσίου. Πρόκειται για κίνητρο παραγωγικότητας. [αξιοπρεπείς αμοιβές για τα στελέχη του δημοσίου, μέσα από υγιείς δημοσιονομικά πηγές].
 6. Ξεκινά η αποφορολόγηση της παραγωγής από τον πρωτογενή τομέα. Καταργείται ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια που προορίζονται αποκλειστικά για την πρωτογενή παραγωγή. Πρόκειται για δημοσιονομικά ουδέτερη επιλογή. [αποφορολόγηση της παραγωγής].
 7. Δεδομένου ότι το τουριστικό προϊόν ανήκει στην πραγματικότητα στην κατηγορία των εξαγωγών, ως πρώτο βήμα καταργείται η αύξηση του ΦΠΑ που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015. Το δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει από την επιλογή αυτή θα το γνωρίζουμε το 2017 και αφού συνυπολογίσουμε τη μείωση στην τουριστική κίνηση που θα προκληθεί την καλοκαιρινή περίοδο του 2016 λόγω της αύξησης του ΦΠΑ, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από μείωση δαπανών. [αποφορολόγηση των εξαγωγών].
 8. Μέχρι την οριστική διευθέτηση της αδικίας που αναγκαστικά έγινε σε βάρος των ιδιωτών ομολογιούχων από το PSI, των μόνων Ελλήνων που "κουρεύτηκαν" οι αποταμιεύσεις τους, θεσμοθετείται το παρακάτω σύνολο ειδικών ρυθμίσεων για τα παιδιά τους: α. Πλήρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. β.20ετή άτοκα δάνεια για την έναρξη επιχειρήσεων [αποκατάσταση αδικιών].
 9. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ορίζεται με διεθνή διαγωνισμό και με βάση βραχεία λίστα που επιλέγεται από ανανεούμενο σώμα εκλεκτόρων, στο οποίο πλειοψηφούν νέοι καλλιτέχνες. [πράξη εμπιστοσύνης στις νέες και στους νέους μας καλλιτέχνες]
 10. Η βουλευτική αποζημίωση δεν υπερβαίνει τις συνολικές απολαβές του διευθυντή στο ΕΣΥ ή του κυβερνήτη μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας. [η πολιτική ηγεσία καθοδηγεί με το παραδείγμά της].
 11. Ανώτατο όριο συμμετοχής στη Βουλή 3 θητείες και 8 χρόνια για την κυβέρνηση. [θεσμοθέτηση της ανανέωσης στην πολιτική]